Bendros Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų
finansų valdymo ir apskaitos sistemos kūrimas ir diegimas
(projekto kodas Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-090)

Naujienos

2018-11-16
2018 11 16 nuo 8:00 iki 15:00 vykdoma IS FVA techninė profilaktika

Konkurso pabaiga

2018-06-12
Konkuras IS FVA plėtros paslaugoms pirkti įvyko, pasiūlymą pateikė 1 dalyvis.
Vyksta pateikto pasiūlymo vertinimas

Paskelbtas IS FVA plėtros konkursas

2018-05-14
Paskelbtas IS FVA plėtros konkursas

Derinimas su ESFA

2018-04-05
Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos plėtros darbo grupės narių ir kitų suinteresuotų darbuotojų paruoštas pirkimo dokumentų komplektas išsiųstas derinti į Eropos socielinio fondo agentūrą (ESFA)