Bendros Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų
finansų valdymo ir apskaitos sistemos kūrimas ir diegimas
(projekto kodas Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-090)

IS FVA dokumentai

Tik registruotiems dalyviams